سرورهای Kerio

محل سرور آدرس سرور
آمریکاآمریکا us.koadd2.com
انگلیسانگلیس uk.koadd2.com
هلندهلند nl.koadd2.com
کاناداکانادا ca.koadd2.com
فرانسهفرانسه fr.koadd2.com
آلمانآلمان de.koadd2.com
رومانیجمهوری چک cz.koadd2.com

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.